Meny
  • FOM oversikt

Stasjonære høytrykksmaskiner

Varmtvann

FRANK stasjonære høytrykksmaskiner leveres med oljebrenner eller med elektrisk oppvarming. Maskinene kan leveres med veggbrakett eller gulvkonsoll. Maskinene er meget planmessig konstruert, noe som letter fremtidig service og vedlikehold. Motor og pumpeblokk kan adskilles fra hverandre. FRANK maskiner er utviklet for et mangfold av rengjøringsoppgaver. Maskinen leveres i 230 eller 400 volt

Leveres i følgende utgaver med oljebrenner:

  • FOM 918 180 Bar/900l/t 3 fas kontakt
  • FOM 1024 240 Bar/1020l/t 3 fas kontakt
  • FOM 1415 150 Bar/1400l/t 3 fas kontakt
  • Kan levere varmtvann opp til 150 grader

Elektrisk oppvarming

  • FEM 718 180 Bar/700l/t 3 fas kontakt med 63 A sikring
  • Kan levere varmtvann opp til 70 grader.

FRANK stasjonære høytrykksmaskiner kan leveres med MSE- Z styresystem

Maskinen styres da av separat programvalgkasse på veggen. Brukeren kan ved MSE Z benytte både kaldtvann, varmtvann ,varmtvann med kjemikalie A, varmtvann med kjemikalie B.

På dette styresystemet er det også innebygget justerbart tidsur som stanser maskinen etter bruk.

FRANK stasjonær maskin med TCC- Telecontroll:

FRANK stasjonære maskiner kan leveres med egen patentert FRANK teknikk med 3 betjeningvalg direkte på spylepistolen – kaldtvann/varmtvann/varmtvann med kjemi TCC systemet reduserer trykkslag ved start og stopp. Dette gir en spesiell behagelig ergonomisk drift for brukeren. Avtrekkeren på spylepistolen er meget berørings vennlig og  maskinen er automatisk trykkløs når den ikke er i drift.


Kaldtvann

Frank stasjonær kaldtvannsmaskin med mse z styresystem

Frank kaldtvannsmodul er en enklere utgave uten egen oppvarmingsenhet.

Maskinen kan tilkoples varmtvann (max 55 grader). Dette må evnt. oppgis ved bestilling.

Maskinen styres av seperat programvalgkasse på veggen. Brukeren kan ved mse z benytte både kaldtvann, varmtvann (fra ekstern kilde), varmtvann med kjemikalie a, varmtvann med kjemikalie b. På dette styresystemet er det også innebygget justerbart tidsur som stanser maskinen etter bruk.

Frank stasjonær kaldtvannsmaskin mp

Frank kaldtvannsmodul er en enkelere utgave uten egen oppvarmingsenhet. Maskinen kan tilkoples varmtvann (max 55 grader). Dette må evt. Oppgis ved bestilling. Maskinen styres av mekansik pistol (start/stopp).